Velg vår Online-nettstudie

Online nettstudie

 

Hvordan studere på nett?

Fleksibel studiemetode

Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, uansett hvor du befinner deg. Denne friheten og fleksibiliteten gjør at studiene kan tilpasses alle timeplaner og rutiner du må ha. Kombiner utdanning med familieliv uten at noen forpliktelser får lide.

Du kan jobbe, reise på ferie når du vil og er ikke bundet fast til  oppmøter på en skole kanskje lang borte fra familien som har høye bo og levekostnader.

 

Rullende opptak hele året 

Vi har opptak hele året på nettstudiene. 

Les og godta "vilkår" før kjøp av nettstudier.

Elevene skal avlegge eksamen i henhold til læreplanene og skal melde seg opp til eksamen.

Skolen er behjelpelig med veiledning i forhold til oppmelding til privatisteksamener innen frister for oppmelding.

Ved fullført studier tildeles du kompetansebevis for fullført utdannelse.

Pris kr 45 900,-

Studiet er godkjent Statens lånekasse 

 

 Søknad nettstudie

Gå direkte til nettstudie Modul 1 betalingside